jan 29 2016

Lieky pre Laodiceu

Published by at 15:00 under Informácie

Srdečne vás pozývame na cyklus 6 prednášok kazateľa Milana Uhrína, sprítomňujúcich odkaz Pána Ježiša Krista cirkvi v Laodicei (zo Zjavenia Jána, 3. kapitoly), od konca januára do začiatku marca 2016, vždy v sobotu o 11. hodine.

Po obedňajšej prestávke bude k prednáške diskusia.

Prednášky sa uskutočnia v zborovom dome CASD na ul. V. P. Tótha 2 v Martine.

Témy a dátumy konania prednášok sú nasledujúce:

Lieky pre Loadiceu – 01. Diagnóza – vlažnosť 30.1.2016
Lieky pre Loadiceu – 02. Liek – zlato (láska) 6.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 03. Liek – zlato (dôvera) 13.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 04. Liek – Biele rúcho (Kristova spravodlivosť) 20.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 05. Liek – Očná masť (Duch Svätý) 27.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 06. Liek – Ježiš klope (Úplné odovzdanie sa) 5.3.2016

Komentáre vypnuté na Lieky pre Laodiceu

Comments are closed at this time.