jan 07 2010

KÁZANIA

Published by

Keď sa cesty rozdelia s. Grešová 16.12.2017
Ježišov učeník br. Uhrin 25.11.2017
Istota spasenia (modlitebný týždeň) s. Matisová 11.11.2017
Božie slovo ako základ našej viery br. Uhrin 4.11.2017
Dávid a Goliaš br. Uhrin 28.10.2017
Narátať do päť br. Matis 7.10.2017
Viera v živote br. Uhrin 30.9.2017
Večera Pánova br. Uhrin 23.9.2017
Ako vidieť do srdca br. Bielik 9.9.2017
Dieťa menom Ježiš br. Uhrin 2.9.2017
Požehnám ťa a budeš požehnaním s. Grešová 12.8.2017
Učiť sa veriť br. Uhrin 5.8.2017
6 zpusobu evangelizace br. Havelka H. 22.7.2017
Zakysale mleko br. Kubík J. 15.7.2017
Kde sa stratil Ježiš? br. Uhrin 1.7.2017
Uzdravenie 10 malomocných br. Čík P. 10.6.2017
Márnosť br. Marfoldi D. 27.5.2017
Dnes, keď počujete jeho hlas s. Matisova 20.5.2017
Zákon lásky br. Uhrin 13.5.2017
Opravdivosť br. Uhrin 6.5.2017
Kvas pravdy br. Uhrin 29.4.2017
Starodávna láska br. Uhrin 15.4.2017
Odsúdený na smrť br. Uhrin 8.4.2017
Modlitba a pôst br. Uhrin 1.4.2017
Večera Pánova br. Uhrin 18.3.2017
Potreba Ducha Svätého br. Uhrin 25.2.2017
Boh ktorý pozná s. Grešová 4.2.2017
..aby sa ti dobre vodilo br. Bielik S. 28.1.2017
10 panien a Duch Svätý br. Nehyba 21.1.2017
Nechajte im prísť ku mne br. Komora 14.1.2017
Kristova nevesta br. Uhrin 7.1.2017
Večera Pánova br. Uhrin 24.12.2016
Srdce pre druhých s. Matisová 26.11.2016
Božia misia (modlitebný týždeň) br. Uhrín 5.11.2016
Nebezpečná návšteva s. Grešová 16.10.2016
Koho pošlem? Pošli mňa br. Fuljer 8.10.2016
Kresťanská jednota br. Uhrin 1.10.2016
Bohatý mládenec br. Uhrin 24.9.2016
Význam vďačnosti br. Uhrin 17.9.2016
Jonatán vs Saul s. Šolcová 10.9.2016
Večera Pánova br. Uhrin 3.9.2016
Obriezka srdca br. Muráň J. 20.8.2016
Súčastné tváre okultizmu br. Uhrin 6.8.2016
Pieseň Mojžišova s. Matisová 30.7.2016
Na východ od raja br. Muráň A. 23.7.2016
Pokánie br. Uhrin 2.7.2016
Duch požehnania br. Blielik 11.6.2016
Preskúmaj ma Bože s. Matisová 28.5.2016
Pripomínaj im br. Hučko 21.5.2016
Ježiš prináša zmenu br. Kolesár 14.5.2016
Prísl. 30, rady pre múdry život br. Danihel 7.5.2016
Ján Krstiteľ br. Hučko 30.4.2016
Zatiahni na hlbinu br. Gurka 16.4.2016
Duchovná zbroj br. Moudry 2.4.2016
Večera Pánova br. Uhrin 26.3.2016
Boháč a Lazar trochu inak br. Danihel 12.3.2016
Lieky pre Loadiceu – 06. Ježiš klope br. Uhrin 5.3.2016
Lieky pre Loadiceu – 05. Očná masť br. Uhrin 27.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 04. Biele rúcho br. Uhrin 20.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 03. Zlato – dôvera br. Uhrin 13.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 02. Zlato – láska br. Uhrin 6.2.2016
Lieky pre Loadiceu – 01. Diagnóza – vlažnosť br. Uhrin 30.1.2016
Očistenie našej mysle br. Uhrin 21.11.2015
Automatické negatívne myslenie br. Hucko 12.9.2015
Vyslanci uzdravenia s. Matisová 8.8.2015
Skutočne slobodný kresťan br. Votoček 18.7.2015
Dokonalý v láske s. Fúčela Fáberová 20.6.2015
Ako získať Ježiša Krista br. Komora 18.4.2015
Tri symboly br. Matis 11.4.2015
Skúmaj, si skutočne kresťan? br. Komora 28.2.2015
Ja som Hospodin br. Bielik 21.2.2015
Múdri pochopia Božiemu času br. Komora 31.1.2015
Povolanie veľvyslancov br. Moskala M. 10.1.2015
Križovanie hriechu br. Komora 27.12.2014
Dokonalosť v Kristovi br. Komora 13.12.2014
Keď mlčanie je hriechom br. Komora 22.11.2014
Krič k Bohu s. Kahleova 8.11.2014
Najčastejšie porušovaný príkaz br. Komora 1.11.2014
Náš bezpečný vodca br. Hreňo 25.10.2014
Tunel br. Kornelius 11.10.2014
Odhalená tvár br. Komora 4.10.2014
o Otcovi br. Soos Filip 27.9.2014
Miluj sám seba br. Komora 30.8.2014
Boh v zajatí br. Muráň A. 12.7.2014
V boji, s Kristom vždy zvíťazíš br. Komora 5.7.2014
Nasýtenie 5000 s. Grešová 28.6.2014
Božia výzva k dôvere br. Plachý 21.6.2014
Hľa, človek s. Šolcová 10.5.2014
Tomu kto víťazí br. Muráň 3.5.2014
Utrpenie s. Miriam 26.4.2014
Ako je to… so zrnom? br. Matis 19.4.2014
Rajské požehnanie s. Šolcová 12.4.2014
Demolačná čata br. Komora 5.4.2014
Dar o ktorý nestojíme br. Komora 15.3.2014
Tichý jemný hlas – zaznel ešte raz br. Duda 22.02.2014
Elizeus br. Pist 30.11.2013
Tunelovanie Krista v nás br. Komora 16.10.2013
Na súde br. Komora 5.10.2013
Otvor mi oči br. Muráň 24.8.2013
Hľa, prichádza v oblakoch br. Matis 20.7.2013
Tvoja viera ťa zachránila br. Komora 29.6.2013
Ježiš priateľom br. Soos 8.6.2013
Modlitba v Duchu s. Miriam 29.4.2013
Otvorený dar br. Komora 20.4.2013
Pozri sa do svojho vnútra br. Komora 2.3.2013
Muž v kresťanskej rodine br. Hučko 16.2.2013
Duchovná služba pre každého s. Šolcová 9.2.2013
Duchovné priateľstvo s. Miriam 12.1.2013
Vytrvalý život br. Komora 5.1.2013
Je mi to jedno (časť 17.) br. Komora 22.12.2012
Schovávačka zbožných (časť 16.) br. Komora 8.12.2012
Postavenie, alebo ľanová osuška (časť 15.) br. Komora 24.11.2012
Bláznovstvo duchovnej výživy (časť 14.) br. Komora 10.11.2012
Spotené dlane (časť 13.) br. Komora 27.10.2012
Sväté očakávanie (časť 12.) br. Komora 13.10.2012
Naše potreby alebo prekážky (časť 11.) br. Komora 9.6.2012
Boh vie lepšie (časť 10.) br. Komora 26.5.2012
Vzdialený Boh (časť 9.) br. Komora 12.5.2012
Na audiencii u Svätého Boha (časť 8.) br. Komora 21.4.2012
Náš Otec a moja červená bodka (časť 7.) br. Komora 14.4.2012
Túžba Božieho srdca (časť 6.) br. Komora 24.3.2012
Modlitba v Duchu (časť 5.) br. Komora 10.3.2012
Prosby či vzťah (časť 4.) br. Komora 25.2.2012
Stred a jadro duchovného života (časť 3.) br. Komora 11.2.2012
Ťava a meditácia (časť 2.) br. Komora 28.1.2012
Zmeniť cirkev alebo seba (časť 1.) br. Komora 14.1.2012

Komentáre vypnuté na KÁZANIA

Comments are closed at this time.