máj 01 2019

Laodicea

Published by at 18:58 under Informácie

Mesto Laodicea bolo postavené Antichom II. a pomenované po jeho manželke Laodiké. Názov mesta by sme mohli preložiť ako „ľud súdu“. Význam je úzko spätý s jej vnútorným obsahom i postavením v dejinách. Mesto bolo veľmi bohaté, čo dokazuje fakt, že po druhom zemetrasení v r. 60 odmietlo finančnú pomoc cisára a s pomocou vlastných finančných prostriedkov sa opätovne postavilo na nohy.


„A anjelovi zboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.“ (Zj 3,14-21)

Laodicea 1

Laodicea 2

Laodicea 3

Laodicea 4

Laodicea 5

Laodicea 6

Komentáre vypnuté na Laodicea

Comments are closed at this time.