máj 06 2010

Kráčaj po vodách

Published by at 15:30 under Informácie

„Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim.
O štvrtej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš), chodiac po mori. Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali.
Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa! Peter mu povedal: Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode. Odpovedal mu: Poď! I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma! 31Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu: Ó, maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. A tí, čo boli na lodi, padli Mu k nohám a hovorili: Vpravde, Syn Boží si!“  
Evanjelium podľa Matúša 14:22-33

Na známom príbehu z evanjelií sme sa učili princípu viery, ktorá je ochotná opustiť pohodlie a bezpečnosť pomysleného člna nášho života, spôsobu myslenia, atď. a zažiť dobrodružstvo viery s Bohom – Ježišom Kristom.

Audio záznam zo série troch prednášok „Kráčaj po vodách“ si môžete stiahnuť tu.
(spolu veľkosť 80 MB)

Komentáre vypnuté na Kráčaj po vodách

Comments are closed at this time.