feb 10 2017

Kornelius Novak

Published by at 16:52 under Informácie

Kornelius Novak, rumunský motorkár a kulturista, sa narodil v roku 1975. Vyrastal v Nemecku, počas dospievania chodil do skautingu a trávil čas v posilňovni. Neplnoletý a naviac bez vodičského preukazu nechtiac zrazil cyklistu. Kvôli vysokým liečebným nákladom bol nútený zobrať prácu vyhadzovača na diskotéke. Mnohokrát sa ocitol v bezprostrednej blízkosti smrti, a preto sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú zmenu životného štýlu. Absolvoval teologická štúdium a stal sa kazateľom. Napísal niekoľko kníh, medzi najznámejšie patrí “Krížom krážom: Na scéne “, kde predstavuje búrlivé životy svojich dvadsiatich priateľov vrátane toho svojho. V súčasnosti pracuje ako evanjelista.
V seriálu „Dôkaz o Bohu“ vychádza Kornelius Novak najmä zo svojich bohatých životných skúseností. Zdieľa vieru, ktorú postupne získal, a jemu charakteristickým spôsobom sa ju snaží odovzdať ďalej. Kornelius tak chce motivovať všetkých záujemcov k častejšiemu otváraniu a študovaniu Biblie, chce ich zoznámiť s niektorými základnými kresťanskými tematikami a vyzvať ich, aby sa nebáli hľadať odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú.
„Viem, že Boh má dobrý plán pre môj život, zažívam vypočutie modlitieb a prítomnosť nádherného Boha, ktorý vie všetko podstatné lepšie ako my a myslí to s nami vždy len dobre. Urob aj ty rozhodnutie pre Ježiša. AK môžeš zo srdca urobiť toto rozhodnutie, je to najlepší predpoklad pre to, aby si všetky ostatné rozhodnutia robil na správnom základe,“ píše v jednej zo svojich kníh Kornelius Novak.
Kornelius v jednotlivých dieloch zrozumiteľnou formou vysvetľuje základné princípy viery a snaží sa priblížiť Boha dnešnému človekovi. Veľký priestor tiež venuje Božej láske, dôležitosti harmonických vzťahov a potrebe odpustenia.

Plagát

Webová stránka Kornelius Novak

Facebook Kornelius Novak

1.diel: „Je Boh spravodlivý?“
Všetkých nás už asi niekedy napadla otázka, ako je možné, že Boh na svete dopúšťa toľko zla a nijako nezasiahne. Prečo dovolí všetkým zlým ľuďom, aby si robili čo chcú a ničili životy druhých? Za úvahu však stojí, podľa akých kritérií by mal Boh rozhodovať o tom, kto je dostatočne dobrý a kto dostatočne zlý, a v ktorej z týchto kategórií by sme sa ocitli my.

2. diel: „Život x smrť“
Boh nemá problém dať nám večný život hneď teraz. Bráni mu v tom ale prítomnosť hriechu. Keby mal totiž vo večnosti existovať hriech, potom by sa život stal peklom. Ježiš Kristus žil v harmónii s Bohom a zomrel za naše hriechy. Pre nás je to nádej, že strach zo smrti nahradí istota vzkriesenia a večnosti.

Komentáre vypnuté na Kornelius Novak

Comments are closed at this time.