máj 01 2019

Laodicea

Published by under Informácie

Mesto Laodicea bolo postavené Antichom II. a pomenované po jeho manželke Laodiké. Názov mesta by sme mohli preložiť ako „ľud súdu“. Význam je úzko spätý s jej vnútorným obsahom i postavením v dejinách. Mesto bolo veľmi bohaté, čo dokazuje fakt, že po druhom zemetrasení v r. 60 odmietlo finančnú pomoc cisára a s pomocou vlastných finančných prostriedkov sa opätovne postavilo na nohy.


„A anjelovi zboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.“ (Zj 3,14-21)

Laodicea 1

Laodicea 2

Laodicea 3

Laodicea 4

Laodicea 5

Laodicea 6

Komentáre vypnuté na Laodicea

feb 04 2019

Quartet

Published by under Informácie

Srdečne Vás pozývame na koncert kresťanskej skupiny Quartet.

V sobotu 9.2.2019 o 16:00.

 

Komentáre vypnuté na Quartet

dec 25 2018

Silvester 2018

Published by under Informácie

Srdečne vás pozývame na Silvester 2018. Bližšie info na plagáte.
Silvester 2018

Komentáre vypnuté na Silvester 2018

jún 06 2018

Zborový guláš

Published by under Informácie

Pozývame ťa na zborový guláš 1.7.2018 (nedeľa)
Zborový guláš 2018

Komentáre vypnuté na Zborový guláš

jan 14 2018

Posedenie pri hudbe a čaji

Published by under Informácie

Srdečne Vás pozývame na posedenie pri hudbe a čaji.

Kde: zborový dom CASD, V.P.Tótha 2, Martin

Kedy: 20.1.2018 o 17:00

Posedenie pri hudbe a čaji

Komentáre vypnuté na Posedenie pri hudbe a čaji

« Prev - Next »