O NÁS

Sme zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa a ako kresťanské spoločenstvo pôsobime v našom meste Martin a okolí. Adventistami sa voláme preto, lebo veríme, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na túto zem, ako to sľúbil a nechal zaznamenať v biblii. Preto sme prijali za svoje poslanie šíriť túto dobrú správu o Bohu a ceste záchrany v Ježišovi Kristovi. Snažíme sa byť užitoční, slúžiť a pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu.

Viac informácií o našej cirkvi na Slovensku nájdete na www.casd.sk a vo svete www.adventist.org

...